Erros

Pobierz nasze tekstury

Textury serwerowe dodają dodatkowe itemy nie zmianiją domyśnych bloków ani przedmiotów!
UWAGA!:
Textury w wersji niższej niż 1.16 Nie zawierają wszystkich itemów!
Część itemów opartych na Netherycie nie jest możliwa do zwizualizowania na 1.14-1.15.x!
Minecraft v1.14-1.14.4
Village & Pillage!
Minecraft v1.15–1.16.1
Buzzy Bees
Minecraft v1.16.2–1.16.5
Nether Update
Minecraft v1.17–1.17.1
Caves&Cliffs part1
Minecraft v1.18–1.18.2
Caves&Cliffs part2
Minecraft v1.19
Nether Update